Hundens historie Liste

 • DEL 10 (sidste del): Flere mere eller mindre renavlede hunderacer er imidlertid helt forsvundet for eftertiden. Nogle, da der ikke længere var behov for deres kunnen, og efterspørgselen efter dem derfor faldt. Andre, da deres racesærpræg blev bortavlet i forsøg på at skabe nye racer. Mange hunderacer er desuden kommet […]

  Når hunderacer uddør

  DEL 10 (sidste del): Flere mere eller mindre renavlede hunderacer er imidlertid helt forsvundet for eftertiden. Nogle, da der ikke længere var behov for deres kunnen, og efterspørgselen efter dem derfor faldt. Andre, da deres racesærpræg blev bortavlet i forsøg på at skabe nye racer. Mange hunderacer er desuden kommet […]

  Læs mere...

 • DEL 9: De sociale og samfundsmæssige forhold og de dybe klasseskel, der var fremherskende i datidens Europa har haft en stor indflydelse på udviklingen af de forskellige hunderacer. Eksempelvis var jagt ofte et privilegium forbeholdt adelen, og det var derfor på det strengeste forbudt de almindelige borgere at drive norgen […]

  Eksplosion i antallet af hunderacer

  DEL 9: De sociale og samfundsmæssige forhold og de dybe klasseskel, der var fremherskende i datidens Europa har haft en stor indflydelse på udviklingen af de forskellige hunderacer. Eksempelvis var jagt ofte et privilegium forbeholdt adelen, og det var derfor på det strengeste forbudt de almindelige borgere at drive norgen […]

  Læs mere...

 • DEL 8: Trods det efterhånden varme venskab mellem menneske og hund tyder det udfra historiske kilder på, at man i de første mange årtusinder udelukkende lagde vægt på at fremavle “brugbare” hundetyper, altså hunde der kunne være mennesket til hjælp. I den første lange tid mener man, hundens primære opgave […]

  Hunderacerne systematiseres

  DEL 8: Trods det efterhånden varme venskab mellem menneske og hund tyder det udfra historiske kilder på, at man i de første mange årtusinder udelukkende lagde vægt på at fremavle “brugbare” hundetyper, altså hunde der kunne være mennesket til hjælp. I den første lange tid mener man, hundens primære opgave […]

  Læs mere...

 • DEL 7: Mange forskere arbejder i dag med teorien om, at hunden har udviklet en del af sine karakteristiske adfærdstræk via en ændring i dens udvikling fra hvalp til voksen hund. Ændringen kaldes neoteni og betyder, at et dyr holdes fast på et mere eller mindre tidligt ungdomsstadie, selv i […]

  De tidlige hundetyper og neoteni

  DEL 7: Mange forskere arbejder i dag med teorien om, at hunden har udviklet en del af sine karakteristiske adfærdstræk via en ændring i dens udvikling fra hvalp til voksen hund. Ændringen kaldes neoteni og betyder, at et dyr holdes fast på et mere eller mindre tidligt ungdomsstadie, selv i […]

  Læs mere...

 • DEL 6: De tidligste hunde var sandsynligvis relativt ensartede at se på, da de havde været udsat for meget ensartede betingelser og endnu levede uden direkte menneskelig indblanding. Men relativt hurtigt begyndte der at fremkomme hundtyper, der udseendesmæssigt kan føres frem til nogle af vore dages hunde. Man mener at […]

  Hundens tidlige udvikling

  DEL 6: De tidligste hunde var sandsynligvis relativt ensartede at se på, da de havde været udsat for meget ensartede betingelser og endnu levede uden direkte menneskelig indblanding. Men relativt hurtigt begyndte der at fremkomme hundtyper, der udseendesmæssigt kan føres frem til nogle af vore dages hunde. Man mener at […]

  Læs mere...

 • DEL 5: Protohunden var efterhånden helt tilpasset den nye fødeniche. Den var mindre end ulven og havde mindre hjerne, mindre kranie og mindre tænder. Den var meget mindre sky og nervøs og havde en lille flugtafstand, der tillod mennesket at komme meget på, før den langsomt flyttede sig væk. Den […]

  Fra protohund til hund

  DEL 5: Protohunden var efterhånden helt tilpasset den nye fødeniche. Den var mindre end ulven og havde mindre hjerne, mindre kranie og mindre tænder. Den var meget mindre sky og nervøs og havde en lille flugtafstand, der tillod mennesket at komme meget på, før den langsomt flyttede sig væk. Den […]

  Læs mere...

 • DEL 4: Protohundene var sandsynligvis endnu ikke parat til at komme tættere på menneskene, end køkkenmøddingerne tvang dem til. De levede et liv parrallet med de tidlige agerbrugerre, men endnu uden de nære bund, der senere skulle udvikle sig. protohunden er blevet sammenlignet med vore dages pariahunde, altså de hunde, […]

  Hvad er protohunden for en slags?

  DEL 4: Protohundene var sandsynligvis endnu ikke parat til at komme tættere på menneskene, end køkkenmøddingerne tvang dem til. De levede et liv parrallet med de tidlige agerbrugerre, men endnu uden de nære bund, der senere skulle udvikle sig. protohunden er blevet sammenlignet med vore dages pariahunde, altså de hunde, […]

  Læs mere...

 • DEL 3: Den klassike forklaring på ulvens tilpasning til menneskets liv basere sig på teorien om, at mennesket – og ikke ulven – var den aktive del af processen. Det første skridt i den lange proces forklares ofte ved, at en diegivende hunulv for 15-20.000 år siden blev dræbt af […]

  Hundens domesticering

  DEL 3: Den klassike forklaring på ulvens tilpasning til menneskets liv basere sig på teorien om, at mennesket – og ikke ulven – var den aktive del af processen. Det første skridt i den lange proces forklares ofte ved, at en diegivende hunulv for 15-20.000 år siden blev dræbt af […]

  Læs mere...

 • DEL 2: Hunden var den første dyrart, der blev en integreret del i menneskenes daglige liv. Indtil da havde dyrene kun haft betydning for menneskene i form af mad , tøj og andre råvarer til den almindelige overlevelse. Men på et tidspunkt begyndte hunden at gøre sit indtog i menneskets […]

  Hvornår opstod hunden?

  DEL 2: Hunden var den første dyrart, der blev en integreret del i menneskenes daglige liv. Indtil da havde dyrene kun haft betydning for menneskene i form af mad , tøj og andre råvarer til den almindelige overlevelse. Men på et tidspunkt begyndte hunden at gøre sit indtog i menneskets […]

  Læs mere...

 • DEL 1: Hundens oprindelse kan spores tilbage til nogle små, træklatrende, mårlignende rovdyr, miaciderne, der levede i de nordamerikanske skove for omkring 50 millioner år siden. Fra disse udvikledes ca. 35 millioner år senere  et lille, rævelignende væsen, Tomarctus, der regnes for forfaderen til rævene, sjaklerne og ulvene. Tomarctus forsvandt […]

  Fra ulve til hunde

  DEL 1: Hundens oprindelse kan spores tilbage til nogle små, træklatrende, mårlignende rovdyr, miaciderne, der levede i de nordamerikanske skove for omkring 50 millioner år siden. Fra disse udvikledes ca. 35 millioner år senere  et lille, rævelignende væsen, Tomarctus, der regnes for forfaderen til rævene, sjaklerne og ulvene. Tomarctus forsvandt […]

  Læs mere...