De tidlige hundetyper og neoteni

Print Friendly

De tidlige hundetyper og neoteniDEL 7:

Mange forskere arbejder i dag med teorien om, at hunden har udviklet en del af sine karakteristiske adfærdstræk via en ændring i dens udvikling fra hvalp til voksen hund. Ændringen kaldes neoteni og betyder, at et dyr holdes fast på et mere eller mindre tidligt ungdomsstadie, selv i voksen tilstand. Begrebet neoteni kan også bruges til at forklarer visse af de ændringer i udseendet, der skete da ulven blev til hund. Mange af de karaktertræk der adskiller den voksne hund og den voksne ulv, ses i en eller anden grad hos den helt unge ulv. Ulveunger tigger eksempelvis om mad indtil en bestemt alder, hvorefter denne tiggeadfærd helt hører op. Hos hunden fortsætter afdærden ind i voksenstadiet, og selv gamle hunde tigger ufortrødent løs, til trods for denne adfærd i naturen kun kobles til helt unge dyr. Ulveunger gør dertil meget mens den voksne ulv aldrig gør men derimod hyler og knurrer. Hunden gør meget og gerne også i en voksen alder. Ulveunger leger meget i de første måneder, men holder op senere i livet. De fleste hunde bevarer deres lyst til at lege langt oppe i alderen. Derudover er ulveunger venlige, glade og nysgerrige, mens voksne ulve ofte er mere afdæmpede, rolige og ofte temmeligt reserverede. Hunde er som ulveunger, også selv om de er voksne. Derudover forsvarer hunde ikke deres territorium i nær samme grad som den voksne ulv. Territoriet bliver hyppigt afmærket, men det er bestemt ikke alle hunde, der bruger tid på at forsvare deres enemærker. Mange forskere anskuer derfor hunden for rent adfærdsmæssigt at ligne en meget ung ulv eller ulveunge.

De tidlige hundetyper og neoteniDe tidlige hundetyper

De arkæologiske fund fra de første mange tusinde år med domesticerede hunde er få og relativt ensartede, men derefter begyndte man at se flere og forskellige hundetyper. De tidligste arkælogiske fund af racehunde er over 4-5000 år gamle og består som oftest af afbildninger på lertøj og gravmonumenter. En af de første racehunde, der ses er en greyhound, men også salukien, basenjien, sloughien og den afghanske mynde ses afbildet. Mange af afbildninger er fundet i Ægypten eller det vestlige Asien, herunder specielt Mesopotamien ( Det nuværende Irak ). Omkring 4000 år før kristi fødsel ses en rund metalplade afbildninger af to hunde på jagt efter gazelle. Hundene bærer en vis lighed med pharaoh hounden. denne elegante hunderace vides at have spillet en vigtig rolle hos faraonerne i det gamle Ægypten. En del forskere regner salukien, sloughien, greyhounden, podenco ibicenco’en, den norske elghund og pharaohh hounden som de ældste , nulevende racehunde i verden, og det er da også tydeligt, at de rent udseendesmæssigt ikke har forandret sig nævneværdigt i tusindvis af år. Nyere DNA undersøgelser stiller imidlertid væsentlige spørgsmålstegn ved, hvorvidt pharaoh hounden, podenco ibicenco’en og den norske elghund er blandt de ældste af hunderacerne. Undersøgelser tyder på at disse racer trods deres store lighed med tidligste hunde er rekonstuerede i nyere tid. Undersøgelserne finder til gengæld at blandt de mest oprindelige hunderacer findes chow chow, shar pei, akita, shiba inu, siberian husky, alaskan malamute, afghanske mynde og ikke mindst saluki.

 

Læs også Del 8: Hunderacerne systematiseres