Hvornår opstod hunden?

Print Friendly

DEL 2:

Hunden var den første dyrart, der blev en integreret del i menneskenes daglige liv. Indtil da havde dyrene kun haft betydning for menneskene i form af mad , tøj og andre råvarer til den almindelige overlevelse. Men på et tidspunkt begyndte hunden at gøre sit indtog i menneskets verden; de begyndte at leve side om side på bopladserne og arbejde sammen under jagten.

Efter hunden og mennesket fandt sammen i et gensidigt tillidsforhold, fulgte en lang række andre dyr efter. Geden var den næste på banen, efterfulgt af hesten, koen, grisen og hønen. hundens tilpasning til mennesket blev dermed startskuddet til en af de væsentligste begivenheder i menneskehedens historie.

De første sikre beviser på hundens indtog i menneskets verden er omkring 14.000 år gamle og består af knoglerester fundet i menneskegrave. Der er fundet rester af hundeknogler i forbindelse med bopladser flere steder i verden, og dette kan muligvis betyde, at hunden har tilpasset sig livet med mennesker flere gange uafhængigt af hinanden.

Ældste fund

Nogle af de ældste fund af hundeknogler er faktisk gjort i Danmark, i den såkaldte Maglemosekultur, hvor de udgravede knogler er anslået til at være 8-9000 år gamle. Men også i Sverige er der gjort flere interessante fund, blandt andet på en ca. 7000 år gammel stenaldergravplads nær Lund, hvor der blev fundet rester af 11 hunde, som alle nænsomt begravet af mennesker.

 

Læs også Del 3 : Hundens domesticering